ПРОДУКТИТЕ ОТ НАС, ПОЛЗИТЕ – ЗА ВАС
ФУНГИЦИДИ
ХЕРБИЦИДИ
ДРУГИ ПРОДУКТИ
ИНСЕКТИЦИДИ
СКАБ 80 ВГ
КАПЕТАН 80 ВГ

ДИФЕНЗОНЕ 25 EК
ШАРДИФ25 EC
ДИФО 25 EC

ФОЛОУ 80 ВГ
ФРИЙЛАР 80 ВГ
ФЛОУЕТ 80 ВГ

ПРОСИЙД™
BUZZIN
БУЗИН ПРЕПО

ДИКВА 20 СЛ
ДИМОР 20 СЛ
ДИМАЗО 20 СЛ
ДЕСИКАШ 200 СЛ

ТЕРМИНАТОР 4 СЛ
НИРЛОН 4 СЛ
НИФУР 4 СЛ

ШАРПЕН 33 ЕК
ПЕНКОТ 33 ЕК
ПЕНДИ 33 ЕК
ПЕНДИСТАР 40 СК
ШАРПЕН 40 СК
ПЕНДИ 40 СK
ПЕНКОТ 40 СК

ТРИБЕ 75 ВГ
ТЕНУРОН 75 ВГ
ТРИНУ 75 ВГ
ТРИРОН 75 ВГ
ТРИШA 75 ВГ

УИШ ТОП

МАЗА 4 СЛ
КОМРАД
КАМРАТ
ЦИПРАЗО

МИША 20 EВ
MЕДИНА 20 EВ

ТАРГЗА 250 ЕВ
ДОМНИК 250 EВ
ИНТЕЗОЛ 250 ЕB
ТАЗОЛ 250 EW
TEБУША 250 EВ
ДЕКА ЕК
ЕСТРЕЛА ВГ
СИНДОКСА
АГРИМЕТАЛ
ИНТЕРЕСТ
ТАРКЗА 06 ФС
Slider

Sharda Cropchem Ltd. е индийска агрохимическа  фирма, основана през 1987 година от семейство: Р.В. Бубна и Шарде Р. Бубна. От началото на своята дейност фирмата се концентрира върху регистрацията и търговията с  генерични активни вещества, използвани в продуктите за растителна защита. В момента Шарда е динамично развиваща се компания с утвърдена позиция на глобалния пазар на продукти за растителна защита. Седалището на фирмата е в Бомбай, Индия, а нейни отдели и представителства има в 80 държави по света. От 2013 година компанията се котира на фондовата борса NSE в Индия. Напоследък Шарда започна голяма експанзия на европейските пазари.