Sharda Cropchem Ltd. е индийска агрохимическа  фирма, основана през 1987 година от семейство: Р.В. Бубна и Шарде Р. Бубна. От началото на своята дейност фирмата се концентрира върху регистрацията и търговията с  генерични активни вещества, използвани в продуктите за растителна защита. В момента Шарда е динамично развиваща се компания с утвърдена позиция на глобалния пазар на продукти за растителна защита. Седалището на фирмата е в Бомбай, Индия, а нейни отдели и представителства има в 80 държави по света. От 2013 година компанията се котира на фондовата борса NSE в Индия. Напоследък Шарда започна голяма експанзия на европейските пазари.