Функция на продукта: хербицид със системно действие

Съдържание на активно вещество: S –метолахлор – 960 г/л

Вид на формулацията: емулсионен концентрат

Категория на употреба: втора професионална

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с Разрешение №: 01873-ПРЗ/01.09.2020г.

 

Разрешени употреби:

При царевица за контрол на хибриден щир (Amaranthus hybridis), в доза 130 мл продукт/дка, приложена с 20-60 л/дка количество вода.

Момент за приложение: Преди поникване на културата, ВВСН 00-07 (сухо семе-поява на колеоптила). За контрол на плевели в ранна фаза на развитие.

Максимален брой приложения на година: 1.

Карантинен срок – минимален интервал преди прибиране на реколтата: не се изисква.

 

Свали: