Хербицид за контрол на едногодишни житни плевели при редица широколистни култури.

Функция на продукта: хербицид със системно действие

Съдържание на активно вещество: флуазифоп-П:125 г/л

Вид на формулацията:  емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употрeба: втора професионална

Разрешен за употреба в Република България с Разрешение №:01923-ПРЗ/17.03.2021 г.

Описание на продукта:
ДИПОЛ е селективен системен хербицид, предназначен за вегетационен контрол на поникнали едногодишни житни плевели, благодарение на свойството му бързо да се абсорбира чрез листната маса. Съдържа активното вещество флуазифоп-П-бутил, спадащо към групата на арилоксифеноксипропионатите (HRAC A), чието действие се състои в нарушаване синтеза на мастните киселини чрез инхибиране на ензима ацетил CoA карбоксилаза (ACCаза).

Разрешени употреби:

При патладжан, маслодайна рапица, слънчоглед, фасул, грах, декоративни дървесни растения*, захарно цвекло, соя за контрол на едногодишни житни плевели.

Доза: 125 мл продукт/дка, приложен с 20-60 л вода/дка.

Момент на приложение: декоративни дървесни растенияв активен растеж; 1-3 листа на плевелите, след поникване на културата при останалите употреби.

Максимален брой приложения на година:  1

Минимален интервал между приложенията:

Техника на приложение за всички употреби: пръскане с механизирана наземна техника.

* Да се прилага когато плевелите са в активен растеж и са достигнали височина 10-50 см. За прилагане  върху балур (Sorghum halepense) – при достигане на височина до 25 см.

Карантинен срок – минимален интервал в дни от последното третиране до прибиране на реколтата: патладжан – 30 дни; захарно цвекло – 56 дни; соя – 75 дни; маслодайна рапица, слънчоглед, фасул, грах,  – 90 дни; декоративни дървесни видове – не се изисква.

Разрешени минимални употреби:

При чесън, памук*, лук, пащърнак, аспержи, маруля и други салати, декоративни тревисти растения, краставици, моркови за контрол наедногодишни житни плевели, в доза 125 мл продукт/дка, приложен с 20-60 л вода/дка.

Момент на приложение: 1-3 лист на плевелите, след поникване на културата.

Максимален брой приложения на година:  1

Минимален интервал между приложенията:

Техника на приложение за всички употреби: пръскане с механизирана наземна техника.

* продукцията се използва само в текстилната промишленост.

Карантинен срок – минимален интервал в дни от последното третиране до прибиране на реколтата: чесън, лук, пащърнак, аспержи, краставици, моркови – 28 дни; маруля и други салатни – 42 дни; памук, декоративни тревисти растения – не се изисква.

Свали: