ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

БУЗИН е селективен хербицид за контрол на едногодишни широколистни и някои видове житни плевели, за приложение след засаждане, преди поникване при картофи.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

При картофи за контрол на едногодишни широколистни и някои видове житни плевели, в доза 75 г продукт/дка, приложен с 15-40 л/дка количество вода.

Момент на приложение: след засаждане, преди поникване на културата.

Максимален брой приложения на вегетационен сезон: 1

Свали: