КАЗИНО РОЯЛ е фунгицид със защитно и лечебно действие. В растенията се пренася трансламинарно. Съдържа активните вещества боскалид и пираклостробин. Боскалидът принадлежи към групата на карбоксамид, а пираклостробинът – към групата на  метоксикарбамата.

 

Разрешени употреби:

При домати (на полето) за контрол на кафяви листни петна  (Alternaria spp.), в доза 150 г продукт/дка, приложена с 50-100 л/дка количество вода.
Момент на приложение:  При поява на първи симптоми, ВВСН 20-87 (формиране на странични разклонения -70% от плодовете с типичен цвят на зреене).
Максимален брой приложения на година: 3.
Минимален интервал между приложенията: 8-10 дни.
Техника за прилагане: Механизирана наземна техника
Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: не е приложимо.

 

Минимална употреба:

При патладжан (на полето) за контрол на брашнеста мана  (Oidiopsis taurica), в доза 150 г продукт/дка, приложена с 50-100 л/дка количество вода.
Момент на приложение:  При поява на първи симптоми, ВВСН 20-87 (формиране на странични разклонения -70% от плодовете с типичен цвят на зреене).
Максимален брой приложения на година: 3.
Минимален интервал между приложенията: 8-10 дни.
Техника за прилагане: Механизирана наземна техника
Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: не е приложимо. 

Свали: