Съдържание на активно вещество – дикамба – 480 г/л

Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-1259/12.07.2018 г. и Удостоверение № 01605-ПРЗ/25.07.2018г.

Разрешени употреби:

При царевица за контрол на широколистни плевели в доза 60 мл продукт/дка, приложен с 20-40 л/дка количество вода.

Момент на приложение: BBCH 12-15 (от фенофаза разтваряне на втори лист до разтваряне на пети лист).

Максимален брой приложения на година – 1.

Да  не се употребява при сладка царевица и царевица за семепроизводство.

Карантинен срок: Не се изисква

Техника на приложение: механизирана наземна техника.

Дикаш 48 СЛ е селективен хербицид за приложение след поникване за контрол на следните плевели:

просфорник (Abutilon theophrasti), обикновен щир (Amaranthus retroflexus), видове лобода (Atriplex spp.), обикновена овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), бяла куча лобода ( Chenopodium album), паламида (Cirsium arvensе), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), полски мак (Papaver rhoeas), Picris spp., поветицовидно пиперче (Fallopia  convolvulus), гъшеница (Polygonum aviculare), прасковолистно пиперче (Polygonum persicaria), полски синап (Sinapis arvensis), черно куче грозде (Solanum nigrum), градински кострец (Sonchus oleraceus), врабчови чревца (Stellaria media), бръшляполистно великденче (Veronica hederifolia), казашки бодил бодлив (Xanthium spinosum).

Свали: