Sharda Cropchem Ltd. е индийска агрохимическа  фирма, основана през 1987 година от семейство: Р.В. Бубна и Шарде Р. Бубна. От началото на своята дейност фирмата се концентрира върху регистрацията и търговията с  генерични активни вещества, използвани в продуктите за растителна защита. В момента Шарда е динамично развиваща се компания с утвърдена позиция на глобалния пазар на продукти за растителна защита. Седалището на фирмата е в Бомбай, Индия, а нейни отдели и представителства има в 80 държави по света. От 2013 година компанията се котира на фондовата борса NSE в Индия. Напоследък Шарда започна голяма експанзия на европейските пазари.

Шарда разполага със специализирани агрохимически познания и уникална компетентност в областта на:

 • идентификацията на генеричните активни вещества,
 • формулирането на  продукти за растителна защита
 • изготвяне на техническа  документация,
 • регистрация на продукти за растителна защита в различни държави по света,
 • дистрибуция и маркетинг на местни пазари.

Уникалният бизнес модел дава съществени предимства за клиентите на фирмата:

 • възможност за формулации на продукти за растителна защита, отговарящи на актуалните нужди на клиента в най-кратки срокове,
 • бърз процес на пакетиране,
 • кратък срок на доставка, благодарение на изградената дистрибуторна мрежа,
 • професионална консултация на местните  пазари.

Продуктовата гама  на фирмата обхваща:

 • предпазни средства за растения:
 • фунгициди,
 • хербициди,
 • инсектициди,
 • биоцидни препарати за дезинфекционни цели,
 • Други химикали с широко приложение: оцветители и полупродукти за оцветители, транспортни ленти и ремъци за широко приложение в индустрията и транспорта.

С продуктите за растителна защита трябва да се работи много внимателно. Преди всяка употреба, прочетете информацията на етикета и информацията отнасяща се за безопасното използване на продукта. Обърнете внимание на фразите посочващи вида опасност и спазвайте правилата на безопасност  описани на  етикета.