Готова за употреба примамка срещу голи охлюви.

Съдържание на активно вещество:

  • Mеталдехид – 40 г/кг
Име на продукта активно вещество предназначение доза кг/дка култури
Агриметал металдехид  40 г/кг лимациди 0,3 всички култури

Свали: