ФЛАШ 500 СК съдържа активно вещество дифлуфеникан, което принадлежи към химичния клас на карбоксамида. Той е селективен контактен хербицид, с остатъчно действие за контрол на широколистни плевели. ФЛАШ 500 СК действа като инхибира биосинтезата на каротеноидите.

Разрешени употреби:
При зимна пшеница и зимен ечемик за контрол на широколистни плевели, с доза 28-37.5 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л вода/дка.
Момент за приложение: от фенофаза на културата „сухо семе“ до „начало на братене: видим първи брат“, (BBCH 00-21). Фенофаза на плевелите: преди или рано след поникване.
Максимален брой приложения на година: 1
Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ; не е приложимо. 

Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ: след пълното изсъхване на третираната листна повърхност. В случай, че работник навлезе на полето, трябва да се носят дълги панталони и риза с дълги ръкави. Използването на ръкавици се препоръчва.

Чувствителни плевели: 

  • Чувствителни плевели: полско шапиче (Aphanes arvensis), полски синап (Sinapis arvensis), глухарче (Taraxacum officinale), врабчови чревца (Stellaria media), бръшляполистно великденче (Veronica haederifolia), персийско великденче (Veronica persica).
  • Умерено чувствителни: обикновена лепка (Gallium aparine), див мак (Papaver rhoeas)

Свали: