ФЛОНТ е системен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели, след поникването им, на базата на флуазифоп-П. Флуазифоп-П принадлежи към химическата група на aрилоксифенокси-пропионатите „FOPs“ (HRAC група A).

ФЛОНТ се абсорбиран през листата и блокира синтеза на липиди (инхибиране на ацетил коА карбоксилаза) и бързо спира растежа.
Уверете се, че третирате плевели в активен растеж, в култура в добро състояние, при меко време и при висока влажност на въздуха.
Да се третират само надземните части на плевелите.
Да не се прибират плодове, които са били в директен контакт с продукта.

 

Разрешени употреби: 

При патладжан ( на полето) за контрол на едногодишни житни плевели с доза 150 мл продукт/дка.
Момент за приложение: 1-3 листа (за плевелите).
Максимален брой приложения на година за култура, включително минимална употреба: 1
Минимален интервал между приложенията:
Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 35 дни
Количество вода: 20-60 литра вода/дка

 

При захарно и фуражно цвекло за контрол на едногодишни житни плевели с доза 150 мл продукт/дка и на многогодишни житни плевели с доза 300 мл продукт/дка.
Момент за приложение: при едногодишни плевели – 1-3 листа (на плевелите); при многогодишните плевели – в активен растеж на плевелите (10-50 см височина), до 25 см височина за балура.
Максимален брой приложения на година на култура: 1
Минимален интервал между приложенията:
Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 56 дни
Количество вода: 20-60 литра вода/дка

 

При слънчоглед за контрол на едногодишни житни плевели с доза 150 мл продукт/дка и на многогодишни житни плевели с доза 300 мл продукт/дка.
Момент за приложение: при едногодишни плевели – 1-3 листа (на плевелите); при многогодишните плевели – в активен растеж на плевелите (10-50 см височина), до 25 см височина за балура.
Максимален брой приложения на година за култура: 1
Минимален интервал между приложенията:
Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 90 дни
Количество вода: 20-60 литра вода/дка

При ябълка за контрол на едногодишни житни плевелни видове   с доза 200 мл продукт/дка.
Момент за приложение: 1-3 листа (за плевелите).
Максимален брой приложения на година: 1
Минимален интервал между приложенията:
Карантинен срок – минимален интервал в дни от прилагането до преди прибиране на реколтата: 28 дни
Количество вода: 20-60 литра вода/дка
Приложение в реда: да не се прилага върху повече от 30% от повърхността на площта.
Ябълките да се прибират единствено от дървото, като не се допуска замърсяване на плодовете чрез контакт с почвата.

При маслина за контрол на едногодишни житни плевели с доза 200 мл продукт/дка.
Момент за приложение: 1-3 листа (за плевелите).
Максимален брой приложения на година: 1
Минимален интервал между приложенията:
Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 28 дни
Количество вода: 20-60 литра вода/дка
Маслините да се прибират единствено от дървото, като не се допуска замърсяване на плодовете чрез контакт с почвата.

Разрешена минимална употреба
При патладжан ( на полето) за контрол на многогодишни житни плевели с доза 250 мл продукт/дка.
Момент за приложение: в активен растеж на плевелите (10-50 см височина), до 25 см височина за балура.
Максимален брой приложения на година за култура, включително минимална употреба: 1
Минимален интервал между приложенията:
Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 35 дни
Количество вода: 20-60 литра вода/дка

 

Свали: