Бузин Препо е хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели:
хибриден щир  (_Amaranthus hybridus_), бяла куча лобода (_Chenopodium album_), eдногодишна живолина (_Mercurialis annua_),
видове пача трева (_Polygonum_ spp.), черно куче грозде (_Solanum nigrum_), дараджан (_Echinochloa crus-galli_).

Разрешени употреби

Продуктът се прилага веднъж на година за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели.

При картофи в доза 40 г продукт/дка приложена преди поникване, във фенофази „период на покой, клубените не покълват” до „начало на образуване на стъблата” (ВВСН 00-07) или в доза 30 г продукт/дка приложена след поникване, преди ВВСН 21 (от фенофаза „поникване: стъблата излизат над почвената повърхност” (ВВСН 09) до преди фенофаза „поява на първо странично разклонение (>5см)” (ВВСН 21).

Да не се прилага след поникване в доза 30 г продукт/дка, ако продуктът вече е използван преди поникване.

Количество вода: 20-40 л/дка.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 60 дни

Техника на приложение: механизирана наземна техника.

Свали: