Функция на продукта: Фунгицид със системно действие

Съдържание на активно вещество: Протиоконазол 250 г/л

Вид на формулацията: Емулсионен концентрат

Категория на употрeба: Втора професионална

Разрешен за употреба в Република България с Разрешение №: 01860- ПРЗ/ 1- 10.07.2020 г.

Разрешени употреби:
При пшеница за контрол на ръжди (Puccinia sp.) с доза 80 мл продукт/дка, приложен с 20-50 л вода/дка.

Момент за приложение: 1во приложение във фенофази BBCH 31-33 (от „Първият възел е поне 1 см над възела на братене“ до „Третият възел е най-малко 2 см над втория възел“); 2ро приложение във фенофази BBCH 39-49 (от „Фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима“ до „Видими първи осили (само при осилестите форми)“)

При ечемик за контрол на фузариоза (Fusarium sp.) с доза 80 мл продукт/дка, приложен с 20-50 л вода/дка.

Момент за приложение: 1во приложение във фенофази BBCH 39-43 (от „Фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима“ до „Средна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е едва видимо подуто“);

2ро приложение във фенофази BBCH 53-65 (от „30% от класа отворен“ до „Пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели“).

Свали: