АРНОЛД е комбиниран хербицид за ранно приложение след поникване в зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале и спелта), съдържащ 2 активни вещества флуфенацет и дифлуфеникан.

Флуфенацетът принадлежи към химическата група Оксиацетамиди и действа като инхибитор на клетъчното делене (HRAC група К3). Инхибирането на митозата и деленето на клетките води до забавяне на процесите на растеж на растенията, и смърт. Флуфенацетът се приема основно от кореновата система и хипокотила и кълновете и се премества предимно по ксилема. След приложението растежът ще се забави в рамките на няколко часа, а видими симптоми се появяват след няколко дни.

Дифлуфениканът принадлежи към групата на Анилидните хербициди и действа като инхибитор на биосинтеза на каротеноиди (HRAC група F1). Дифлуфениканът е селективен и контактен хербицид с остатъчен ефект, който се абсорбира главно от кълнове от покълнали семена. Той е предназначен за прилагане предимно при поникване и след поникване и обикновено засяга плевелите в ранните етапи.

Разрешени употреби:
При пшеница, ечемик, ръж, тритикале и спелта за контрол на едногодишни широколистни и житни плевели с доза 60 мл продукт/дка, приложена с 20-40 л вода/дка.
Момент за приложение: от фенофаза на културата  „първи лист от колеоптила“ до „3 листа разтворени“ (BBCH10-13). Преди или рано след поникване на плевелите.

Свали: