Име на продукта активно вещество предназначение доза  култури
Терминатор 4 ОД никосулфурон 40 г/л хербицид 0,125 л/дка царевица