Органичен фунгицид с предпазно действие под формата на вододиспергируеми гранули.

Съдържание на активното вещество:

  • фолпет 800 г/кг.
Име на продукта активно вещество предназначение доза мин. л/дка доза макс. л/дка култури
Фрийлар 80 ВГ фолпет 800 г/кг фунгицид 40 100 лозя