ШАЛИМАР е фунгицид, който съдържа 125 г/л протиоконазол и 125 г/л тебуконазол. Протиоконазол и тебуконазол принадлежат към групата на триазолите (FRAC 3).  

ПРЗ Шалимар е идентичен на ПРЗ Протезол

Разрешени употреби:
При зимен ечемик за контрол на хелминтоспориоза (Helminthosporium sp.), мрежести петна (Helminthosporium teres/Pyrenophora teres) във фенофази „начало на удължаване на стъблото“ – „край на изкласяването“ (BBCH 30-59) иза контрол на фузариози  (Fusarium sp.) във фенофази „начало на удължаване на стъблото“ – „пълен цъфтеж“ (BBCH 30-65).

При зимна пшеница за контрол на ръжди (Puccinia sp.) и фузариози  (Fusarium sp.) във фенофази „начало на удължаване на стъблото“ –  „пълен цъфтеж“ (BBCH 30-65) и за контрол на септориози (Septoria sp.) във фенофази „началона удължаване на стъблото“ – „край на изкласяването“ (BBCH 30-59).

При тритикале за контрол на септориози (Septoria sp.) във фенофази „начало на удължаване на стъблото“ – „край на изкласяването“ (BBCH 30-59) и за контрол на фузариози (Fusarium sp.) във фенофази „начало на удължаване настъблото“ –  „пълен цъфтеж“ (BBCH 30-65).

Доза на приложение при всички употреби: 100 мл продукт/дка.
Количество вода при всички употреби: 20-40 л вода/дка.

Свали: