СОЙЛГАРД 1,5 ГР е инсектицид за контрол на телени червеи (Agriotes sp.) и западен коренов царевичен червей (Diabrotica virgifera) при царевица в доза 1,22 кг продукт/дка (91.5 г продукт/100 линейни метра (междуредие от 75 см).

Прилага се еднократно на година, по време на сеитба с механизирана наземна техника (комбинирана сеялка).

Свали: