Функция на ПРЗ: Инсектицид с контактно действие

Съдържание на активни вещества: Индоксакарб – 300 г/кг (30 %)

Вид на формулацията: Вододиспергируеми гранули (ВГ)

Разрешен за употреба в Р. България с Разрешение № 01743-ПРЗ/20.08.2019г.

Категория на употрeба: втора професионална

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

СИНДОКСА TM е инсектицид, действащ контактно и чрез поглъщане, за употреба при маслодайна рапица и лози. Съдържа индоксакарб – инсектицид, принадлежащ към оксадиазиновата група, която действа върху нервната система на насекомите главно по каналите на натриевия йон до аксоните, причинявайки парализа (IRAC 22A). Индоксакарбът показва силен нокдаун ефект, както и репелентни свойства. Спира или потиска храненето на насекомите, което помага да се защитят третираните растения или части от тях.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Прилагайте СИНДОКСА TM, когато прагът на икономическа вредност на вредителите е достигнат.
При маслодайна рапица за контрол на рапичен цветояд (Meligethes aeneus) в доза 8,5 г продукт/дка,  приложена с 40-60 л/дка количество вода.
Момент за приложение: във фенофази BBCH 39-51 („9 или повече оформени междувъзлия“ до „отгоре видими цветните пъпки „зелен бутон“).
Максимален брой приложения на година: 1
Карантинен срок – минимален интервал преди прибиране на реколтата: 56 дни
Техника на приложение: конвенционална наземна техника

При лозя (винени и десертни сортове) за контрол на шарен гроздов молец
(Lobesia botrana) в доза 12,5 г продукт/дка, приложена с 40-80 л/дка количество вода.
Момент за приложение: от фенофази BBCH 53 („съцветията се виждат изцяло“).
Максимален брой приложения на година: 3
Минимален интервал между приложенията: 10 дни.
Карантинен срок – минимален интервал преди прибиране на реколтата: 10 дни за винени сортове; 3 дни за десертни сортове.
Техника на приложение: конвенционална наземна техника

Свали: