Селективен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели

Активно вещество:
квизалофоп-п-етил – 120 г/л

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

УИШ ТОП е селективен хербицид, под формата на емулсионен концентрат, предназначен за контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели при редица култури. Абсорбира се бързо от листния апарат на плевелите и спира развитието на растенията.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Овощни култури (ябълки, круши, праскови), в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, от фенофази на културата „първи развити листа“ до „повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици“ (BBCH 12-59) и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 35 дни.

Лози, в доза 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, от фенофаза на културата „отворени втори листа“ до „съцветията са напълно развити“ (BBCH 12-57) и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 35 дни.

Боровинки, малини, френско грозде, в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, от фенофаза на културата „разтворен втори лист“ до „леторастите са достигнали около 90% от крайната си дължина“ (BBCH 12-39) и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 42 дни.

Картофи, в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, от фенофаза на културата „разтваряне на втори листа на главно стъбло“ до „около 90% от растенията в редовете се допират“ (BBCH 12-39) и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 56 дни.

Захарно цвекло, в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, от фенофаза на културата „първи чифт листа“ до „листата покриват 90% от повърхността“ (BBCH 12-39) и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 60 дни.

Слънчоглед, в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, от фенофаза на културата „първа двойка листа“ до „поява на девето удължено междувъзлие“ (BBCH 12-39) и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 84 дни.

Тютюн, в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, от фенофаза на културата „разтворен 2-ри същински лист“ до „повече от 90% от междуредията са покрити“ (BBCH 12-39) и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 30 дни.

Кръмно цвекло, в доза 83-125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, от фенофаза на културата „първи чифт листа“ до „листата покриват 90% от повърхността“ (BBCH 12-39) и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 60 дни.

Люцерна, детелина, в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, във фенофази на културата BBCH 12-39 и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 21 дни.

Домати, патладжан, в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, от фенофаза на културата „втори същински лист“ до „формиране на странични разклонения“ (BBCH 12-39) и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

Листни зеленчуци (маруля, спанак, подправки), в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, от фенофаза на културата „разтворен втори същински лист“ до „листната розетка напълно формирана“ (BBCH 12-39) и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 28 дни.

Грах, фасул, леща, нахут, в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, от фенофаза на културата „2 развити листа“ до „край на удължаване на стъблото“ (BBCH 12-39) и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 23 дни.

Маслодайни култури (рапица, лен, соя) и памук, в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, във фенофази на културата BBCH 12-39 и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 84 дни.

Декоративни растения, в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно на година, във фенофази на културата BBCH 12-39 и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: Не се изисква.

Горско стопанство (изчистване разсадници, засадени иглолистни дървета, засадени широколистни) , в доза 83- 125мл продукт/дка. Прилага се еднократно във фенофази на културата BBCH 12-39 и развитие на плевелите 3-4 лист.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: Не се изисква.

Количество вода при всички употреби: 30- 40 л/дка.

Техника на приложение при всички употреби: конвенционална наземна техника

Разрешената минимална доза на приложение да се използва за контрол на едногодишните житни плевели, а максималната – за контрол на многогодишни житни плевели.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Едногодишни житни плевели: полска лисича опака (Alopecurus myosuroides), див овес (Avena fatua.), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кокошe просо (Echinochloa crus galli), видове метлица (Poa spp), видове просо (Phalaris spp.), видове кощрява (Setaria spp.), овсига (Bromus spp.).

Многогодишни житни плевели: балур (Sorghum halepense), видове райграс (Lolium spp), троскот (Cynodon dactylon).

Свали: