ДИФАЗ

Съдържание на активно вещество:

Азоксистробин (azoxystrobin) – 200 г/л

Дифеноконазол (difenoconazole) – 125 г/л

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с Разрешение №: 02082- ПРЗ Издание 1/03.07.2023г.

 

Характеристики

Системен фунгицид със защитно и лечебно действие. Азоксистробинът принадлежи към групата на стробилурините, инхибира покълването на спорите, растежа на мицела и производството на спори. На биохимично ниво действието му е в комплекс III на дихателната верига. Дифеноконазолът е системен фунгицид, принадлежащ към групата на триазолите. На биохимично ниво, неговото действие е да инхибира деметилирането на С14 по време на процеса на биосинтеза на ергостерол.

 

Разрешени употреби

За употреби на открито.

При захарно цвекло за контрол на церкоспороза (кръгли листни петна) (Cercospora beticola) в доза 60-80 мл продукт/дка приложена с 30-50 л/дка количество вода.

Момент за приложение: BBCH 31-39 (листата покриват 10% от повърхността – листата покриват 90% от повърхността).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 21 дни

Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 21 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника

 

При домати за контрол на мана (Phytophthora infestans) и алтернариа (Alternaria sp.) в доза 100 мл продукт/дка приложена с 50-100 л/дка количество вода.

Момент за приложение: При първи видими симптоми,  BBCH 20-59 (10 или повече листа на главното стъбло-девет или повече съцветия).

Максимален брой приложения на година: 2 за контрол на мана; 3 за контрол на алтернариа.

Минимален интервал между приложенията: 8-10 дни

Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника

 

При лук за контрол на ръжда (Puccinia allii) в доза 100 мл продукт/дка приложена с 20-60 л/дка количество вода.

Момент за приложение: При първи видими симптоми,  BBCH 41-49 (основите на листата започват да се удебеляват-листата са загинали).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14 дни

Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 14 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника

 

Разрешени минимални употреби

За употреби на открито.

При патладжан за контрол на брашнеста мана (Oidium sp.) в доза 100 мл продукт/дка приложена с 50-100 л/дка количество вода.

Момент за приложение: При първи видими симптоми,  BBCH 20-59.

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 8-10 дни

Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни

 

При артишок за контрол на мана (Bremia sp.) в доза 100 мл продукт/дка приложена с 20-60 л/дка количество вода.

Момент за приложение: При първи видими симптоми,  BBCH 41-81.

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 8-10 дни

Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 7 дни

 

Свали: