ПРИЗ

Функция на продукта: хербицид със системно действие

Съдържание на активно вещество: бенсулфурон – метил 600 г/кг

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули

Категория на употреба: втора професионална

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с Разрешение №: 02094-ПРЗ Издание 1/24.08.2023г.

 

ПРИЗ е формулация вододиспергируеми гранули съдържаща 600 г/кг бенсулфурон-метил, за употреба при ориз. Бенсулфурон-метилът принадлежи къмгрупата на сулфонилурейните киселини (HRAC група 2), прилага се за контрол на плевели в земеделски култури в продължение на повече от 40 години. Бенсулфурон-метилът е “инхибитор на биосинтезата”, който чрез инхибиране на синтеза на аминокиселини води до загиване на плевелите.

До днес в Южна Европа са докладвани само пет устойчиви на група HRAC 2 плевели и е наблюдаван риск от кръстосана резистентност между групаHRAC 2 и други групи на HRAC като бенимидазолите.

 

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

При ориз в доза 10 г продукт/дка, приложена с 20-40 л вода/дка за контрол на видове плевели: Cyperus difformis, Cyperus longus, Ammania coccinea

Момент на приложение: ВВСН 12-29 (два листа разтворени – видими са максималния брой на братята).

 

Свали: