ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

МЕТСО е фунгицид, съдържащ метконазол като активно вещество, за употреба при зимна пшеница и зимен ечемик. Метконазол е триазолов фунгицид. Принадлежи към инхибиторите на Sterol Biosynthesys (SBI фунгициди), SBI клас I, наименование на групата: DMI (Де-метилиращи инхибитори).

 

Разрешени употреби:

При зимна пшеница за контрол на ръжди (Puccinia spp.) и септориози (Septoria spp.), в доза 150 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л количество вода/дка.

Момент за приложение: От начало на удължаване на стъблото до край на изкласяването (BBCH 30-59).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 10-14 дни

Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 35 дни

Техника на приложение: Механизирана наземна техника

 

При зимен еченик за контрол на мрежести петна (Pyrenophora teres) и листен пригор (Rhynchosporium secalis), в доза 150 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л количество вода/дка.

Момент за приложение: От начало на удължаване на стъблото до край на изкласяването (BBCH 30-59).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 10-14 дни

 

Свали: