Фунгицид за контрол на  мана и сиво гниене при лози. МЕТОМОР Ф съдържа фолпет и диметоморф като активни вещества. Фолпет действа чрез навлизане в конидиите на патегените и инхибиране на окислителни ензими, карбоксилази и ензими, участващи във фосфатния метаболизъм и синтезата на цитрат. Освен това фолпет реагира и с други функционални групи, потискайки жизненоважни функции на гъбните патогени. Диметоморф е системен фунгицид срещу оомицетни гъби и действа като нарушава растежа на клетъчната стена, потискайки пъпкуването на спорите.

Приложение на продукта (Разрешени употреби):

При лози за контрол на мана  (Plasmopara viticola) и сиво гниене (Botrytis cinerea), в доза 100 – 150 г продукт/дка, приложен с 40 -100 л/дка количество вода.

Момент на приложение: прилага се превантивно, преди поява на първи симптоми на болестта, във  фенофази от отворени 5 листа до отворени  8 листа (BBCH 15- 18).

Максимален брой приложения на сезон: 4

Минимален интервал между приложенията: 10-12 дни

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 40 дни.

Свали: