ФАСТРИН 15 ВГ  е инсектицид за контрол на листни въшки по зърнено – житни култури и рапична стъблена бълха помаслодайна рапица.

 Разрешени употреби:

При пшеница, ръж и тритикале за контрол на листни въшки (Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum)в доза 6,7 г продукт/дка, приложена с 40-50 л/дка количество вода.

Момент на приложение: при поява на неприятелят и фази на развитие на културата от „пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели“ до „ранна восъчна зрялост“ (BBCH 65-83).

При спазване на Закона за пчеларството.

При маслодайна рапица за контрол на рапична стъблена бълха (Psylloides chrysocephala), в доза 6,7 г продукт/дка, приложена с 40-50 л/дка количество вода.

Момент на приложение: при поява на неприятелят и след фаза на развитие на културата от „разтворен първи лист“ (BBCH 11).  При спазване закона за пчеларството.
Свали: