ФАСТРИН 10 ЕК  е инсектицид за контрол на листни въшки по зърнено – житни култури.

Разрешени употреби:

При пшеница, ръж и тритикале срещу листни въшки (Rhopalosiphum padi,  Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum)) в доза 10 мл продукт/дка и момент на приложение при поява на неприятелят и след фаза на развитие на културата от „разтворен първи лист“ (BBCH 11) или в доза 15 мл продукт/дка и момент на приложение при поява на неприятелят и фази на развитие на културата от „пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели“ до „ранна восъчна зрялост“ (BBCH 65-83).

Продуктът да се прилага при спазване на Законa за пчеларството.

Да не се влиза повторно в третираните площи до пълното изсъхване на третираните повърхности.

Свали: