Име на продукта активно вещество предназначение доза култури
Десикаш 200 СЛ дикват 200 г/л хербицид 0,25 л/дка картофи