Функция на продукта: фунгицид

Съдържание на активни вещества:

  • ципроконазол – 40 г/л
  • хлороталонил – 375 г/л

Вид на формулацията: суспензионен концентрат

Разрешение №: 01579-ПРЗ/15.05.2018г. 

ПРОСИЙД е фунгицид за контрол на ръжди, септория,  и Rhynchosporium sp. при зърнено -житни култури (ечемик, овес, ръж , тритикале, пшеница).

Разрешени употреби:

Култура Патогени Момент на прилагане
Пшеница, тритикале, ръж Кафява ръжда (Puccinia recondita), жълта ръжда (Puccinia striiformis), листни петна (Septoria tritici) ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)
Овес Кафява ръжда (Puccinia recondita), жълта ръжда (Puccinia striiformis)  листни петна (Septoria sp.) ВВСН 30-49
(начало на удължаване на стъблото-видими първи осили)
Ечемик Листен пригор (Rhynchosporium sp.) ВВСН 30-49
(начало на удължаване на стъблото-видими първи осили)

Доза: 200 мл продукт/дка.

Максимален брой приложения на година на култура:  2.

Интервал между приложенията: 21 дни.

Карантинен срок минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 42 дни.

Количество вода: 10-40л/дка.

Техника за прилагане: механизирана наземна техника.

Свали: