Фунгицид за контрол на брашнеста мана и черно гниене по лоза.

Съдържание на активното вещество:

  • миклобутанил 200 г/л (19.8 % т.т.)
Име на продукта активно вещество предназначение доза л/дка култури
Миша 20 EВ миклобутанил 200 фунгицид 0,024 Лозя

Свали: