КОМРАД е фунгицид за контрол на видове ръжди и ранен листен пригор по овес, ръж, тритикале и пшеница.

Съдържание на активни вещества:

  • азоксистробин – 200 г/л
  • ципроконазол – 80 г/л
Име на продукта активно вещество предназначение доза мин. л/дка доза макс. л/дка култури
Комрад 200 г/л азоксистробин +
80 г/л ципроконазол
фунгицид 0,08 0,1 пшеница, овес, ръж, тритикале

Свали: